top of page
קלפים2

הקלפים אצלך!
        איזו התרגשות!

הכנתי לך במתנה סדרת הדרכות כתובות לעבודה עם הקלפים.

 כדי לקבל אותן - פשוט מלאי כאן את הפרטים וההדרכה הראשונה תישלח אלייך מיד למייל

bottom of page